START NYHETER SORTIMENT GALLERI OM PORKKA KONTAKT
 
 

Försäljningsvillkor

Priser
Alla priser exklusive moms.
Allmänna leverans bestämmelser enl NL 92.
Porkka Scandinavia AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra priser, beroende av sådana omständigheter som Porkka Scandinavia AB inte har kontroll över.
Embalage/miljlöavgift tillkommer med 100:- per order.

Garanti
3 års garanti lämnas på alla Porkka Future skåp.
1 års garanti lämnas på alla övriga produkter.
Garantin omfattar alla tillverkningsfel.
Skador uppkomna av ovarsam hantering omfattas inte av garantin.
Garantin kan förlängas till två år mot en extra avgift, 3% av fakturerat belopp.
Garantianspråk skall ställas till Porkka.

Transport
Fritt vårt lager i Trosa.

Reklamation
Eventuella reklamationer skall göras inom 7 dagar räknad från leveransdagen.
Det är kundens uppgift att anmäla transportskador i tid. Anmälan skall göras direkt till transport företaget.
Porkka Scandinavia AB fritar sig ansvar för skador som uppkommer under transport till kunden.

Retur av utrustning
Vid retur av utrustning skall anmälan göras i förväg till Porkka Scandinavia AB.
Returavgift med 20% av fakturerad belopp utgår. Specialbeställda produkter och ej lagerförda produkters får ej  returneras. Produkten skall returneras i orginal emballage.

 

 

Om Porkka

Porkka Scandinavia AB ingår i den internationella kylkoncernen Huurre Group OY specialiserad på kylmöbler och kylprojekt. Koncernen levererar kyl och frys lösningar under varumärken som Huurre och Porkka.

Porkka Scandinavia AB är ett importbolag som säljer koncernens egna produkter och agenturer (ISA, Migel m.fl.) främst genom återförsäljare till storkök, restauranger, hotell, bensinkedjor, handel och industri.

Vår framgång beror på kundanpassade produkter där design och kvalitet såväl som innovativ produktutveckling står i centrum.


Affärsidé

Porkka Scandinavia AB ska agera som ett utvecklings/innovationsföretag inom kyl och frys, där företaget lägger ut kundanpassade produktlösningar till lämpliga interna/externa tillverkare, förutom att företaget ska sälja ett brett standardsortiment.


Historik


1962 startade Pentti Porkka OY tillverkning av kylrumsdörrar och medicinskåp. 1978 öppnade Pentti Porkka OY dotterbolag i Sverige, Porkka Scandinavia AB.

1992 sammanslogs de två kylföretagen i Finland, Huurre OY och Pentti Porkka OY som 1995 fick dess nuvarande namn Huurre Group OY.

 

Iso certifierade

När vi utvecklar vårt kvalitetsnivå är våra dokumenterade kvalitets- och miljösystem väsentliga. Våra fabriker i Finland (Porkka Finland Oy samt Huurre Group OY) innehar de internationella ISO 9001 och ISO 14001 certifikaten och certifierade av Loyd´s.


Miljön, vår framtid

För ett modernt företag i utveckling är det ett livsvillkor att beakta miljön. Miljökvaliteten är en del av vårt totala kvalitetskoncept. Miljökvaliteten innebär att vår produktionsprocess inte belastar miljön.

Vi arbetar hårt med miljöfrågorna. Vi var en av de första i världen som ersatte de isolermaterial som påverkar förtunning av ozonskiktet och förorsakar växthuseffekt med nya miljövänliga material. Vi ersatte kylmedier i de kylar vi tillverkar till miljövänligt när de fanns att tillgå. Vi använder produktionsmetoder och material vars effekter på miljön har beaktats så bra som möjligt. På detta sätt kan vi hjälpa våra kunder att vara i främsta ledet med högklassiga miljöanpassade produkter. I vår verksamhet uppfyller vi alltid de krav som gäller internationellt och nationellt.

"ISO 14001 -miljöcertifikat som första företag inom kylbranschen"


 
START NYHETER SORTIMENT GALLERI OM PORKKA KONTAKT