Hur du använder din kylutrustning energieffektivt

Porkkas professionella kylutrustning är tillverkad för ett mer krävande professionellt bruk. Enheten måste användas enligt givna anvisningar för att enheten att hålla längre och använda energi på [...]