Porkkas professionella kylutrustning är tillverkad för ett mer krävande professionellt bruk. Enheten måste användas enligt givna anvisningar för att enheten att hålla längre och använda energi på ett effektivt sätt.

Alla enheter kräver konstant underhåll för att de ska fungera optimalt och hålla så länge som möjligt. Vad bör man då beakta för att uppnå detta? Här kommer lite tips på vägen!

  1. Kylda produkter till kylrum och frysta produkter till frysar

Både kyl- och frysrum, precis som skåp, är endast ämnade för förvaring av kylda och frysta produkter. Man får endast sätta kalla produkter i kylrum och redan frusna produkter i frysen. För nedkylning alternativt infrysning har vi andra enheter som är mer lämpade för ändamålet.

  1. Öppna bara dörrarna när det behövs

Försök att undvika onödiga öppningar av dörrarna då våra kompressorer får arbeta betydligt hårdare för att hålla den konstanta temperaturen när dörren öppnas ofta. Se till att dörren går igen helt när du är klar och fyll på utrustningen snabbt så att du inte behöver ställa upp dörren.

  1. Rengör din utrustning regelbundet

Rengör kylaggregatet regelbundet. Torka av hyllorna och golvet och rengör packningarna. Plasthyllor i modulära kylrum kan enkelt tvättas i diskmaskin. Var noga med att regelbundet även rengöra förångare och kondensor.

  1. Avfrosta regelbundet

Trots automatisk avfrostning bör frysrum och frysskåp avfrostas minst en gång om året. Detta måste göras även om synlig is inte bildats. Eftersom det lätt bildas fukt i både rummen och skåpen är det bra att låta den avlägsnas helt med jämna mellanrum genom att låta enheten stängas av och torkas ur.

  1. Överfyll inte enheterna

För att upprätthålla optimal luftcirkulation får ingen utrustning fyllas till mer än enhetens tillåtna volym. Kontrollera produktspecifikationerna för information om enhetens kapacitet och överskrid den inte. Skaffa istället mer kylförvaringsutrymme om behovet finns. Var noga med att se till att luftintag och luftcirkulation i de olika enheterna inte är blockerade!

  1. Kontrollera utrustningens tillstånd och serva om det behövs

För att enheten ska hålla kylan så länge som möjligt bör du kontinuerligt övervaka dess skick och utföra service vid behov. Kontrollera exempelvis utrustningens gångjärn och titta också på dörr- och lådpackningar. Om dörrförseglingen inte stängs ordentligt är det samma sak som om dörren lämnas öppen, och kylan försvinner. Packningar är mycket enkla att byta själv eller så kan man kontakta vår serviceavdelning för hjälp.

  1. Ställ in rätt temperatur på din utrustning

Observera de optimala förvaringstemperaturerna för dina produkter. Välj lämpliga inställningar för varje utrustning. På så sätt kan du spara energi, pengar och miljö. Förvara inte varorna i alltför kall temperatur om det inte behövs. Huurre iTOP-tjänsten låter oss övervaka och anpassa temperaturen på din utrustning. På så sätt har din utrustning alltid optimal temperaturnivå.

  1. Säkerställ luftcirkulationen och omgivningstemperaturen

Se till att luft alltid kan cirkulera runt enheten. Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att säkerställa tillräcklig ventilation. Se även till så att omgivningstemperaturen inte sjunker eller stiger över tillåtna gränser, den bör heller inte ha alltför stora variationer.