Porkka ProMed medicinskåp är utformade för att förbättra produktsäkerheten

Vi skapade den nya innovativa Porkka ProMed-produktfamiljen utifrån våra kliniska studier. Dessa produkter kommer att ersätta sina föregångare, de framgångsrika medicinskåpen i MC-serien. När det kom till strukturella lösningar ägnade vi särskild uppmärksamhet åt förebyggande av mikrobiell tillväxt. Ett nytt intuitivt användargränssnitt, tystare drift och miljövänligare HFC-fritt köldmedium (R600a) gör Porkka ProMed-serien överlägsen inom sitt område.

  • Exakt temperatur – ännu bättre produktsäkerhet
  • Tystare – den nya ramkonstruktionen
  • Enkel att använda – Ny Porkka LCD-kontroll

LÄS MER >