Mörnings- och jäsningsskåp

Använd sökningen för att hitta befintliga produktblad från online katalog > > >

CAR mörningsskåp

CAR är ett sortiment i rostfritt stål som kan användas för att hänga och förvara kött så att mörningsprocessen pågår i en kontrollerad miljö. Mörningsskåpen håller fuktvärden nära 75 % utan hjälp av luftfuktare. Resultaten vid förvaring av kött i dessa skåp är betydande: köttet kan förvaras i skåpet under lång tid och behålla sina strukturella och estetiska egenskaper och kvaliteter. Viktminskningen minskas och mer än 90 % av vikten behålls jämfört med ett skåp som inte är ämnat för mörning, tack vare stabil fuktighet och kontrollerad ventilation. Systemet möjliggör bevarande av kött i flera veckor längre än traditionell förvaring och med betydande kvalitetsförbättringar. Enheterna kan utrustas med 1,2,3 eller 4 glassidor.

Skycold jäsningsskåp

Skycold jäsningsskåp finns i både i kyl- eller frysutförande. Den automatiska styrenheten övervakar processen så att de jästa produkterna är klara på exakt inställd tid. Produkternas ut- och insidor är av rostfritt stål.

Den digitala och programerbara styrenheten visar tydligt de olika cyklerna och ger möjlighet för såväl manuell som automatisk drift. Utformad för att passa 400x600mm plåtar som standard men går också att anpassa till 450x600mm plåtar.