Porkka Display Line exponeringsmontrar

Bland vårt stora sortiment erbjuder Porkka kylda självbetjäningsdiskar som med fördel kan användas i kantoner, kaféer och bensinstationer. Porkkas exponeringsserie Porkka Display Line (DL) är en attraktiv produkt som effektivt marknadsför de produkter du erbjuder till försäljning och fungerar utmärkt till att förvara och exponera smörgåsar, snacks och drycker under temperaturkontrollerade förhållanden.

Den extra lagringsplats som finns under exponeringsdelen av montern gör att påfyllning blir både rationellt och enkelt. Denna produkt finns i flera storlekar och kan integreras i längre serveringslinjer, allt efter behov.

Ben följer med som standard men finns även med hjul som tillval.

HUVUDTYPER

 • TYPE DLE Display Line exponeringsmontrar (R290)

BREDD

 • 80 800 mm
 • 120 1200 mm
 • 160 1600 mm

HYLLOR

 • 2 med två hyllor
 • 3 med tre hyllor, topphyllan är neutral

TYP AV ENHET

 • TL Neutral exponeringsmonter, utan skjutdörrar, med lyftbara luckor på framsidan
 • CL Självbetjäningsmodell med lyftbara luckor på framsidan, kyld exponeringsmonter och förvaringsbänk
 • SM Servicemodell med stängd front mot kunden, kyld exponeringsmonter och förvaringsbänk
 • BH Självbetjäningsmodell med lyftbara luckor på framsidan, även brunnen har lyftbara luckor på kundsidan kyld exponeringsmonter och förvaringsbänk nedtill

 • DS Monter för neutral användning (TL-DS) med dubbelsidiga lyftbara luckor endast på planen med hyllor som standard, eller som kyld exponeringsmonter (CL-DS) med dubbelsidiga lyftbara hyllor även på planet med kylbrunn.
 • TM Monter med både bänkdörrar och luckor för exponeringsmonter mot kunden, kyl exponerings monter och förvaringsbänk
 • VIT Delen nedtill är en kyld DL förvaringsbänk. Den övre vitrin-delen kan vara ett självbetjäningseller ett betjäningsskåp. Finns i både kyld och neutral utformning.