Ett brett sortiment av kylskåp, frysar, kylskåp, ismaskiner, inkubatorer, plasmafrysare, apotekskylskåp och lagerhållare med konstant temperatur.

Porkka Scientific-sortiment, produkter för medicin och forskning

Porkka erbjuder ett stort sortiment av kylskåp, frysar, kylaggregat, ismaskiner, inkubatorer, plasmafrysar, apotekskylskåp och förvaringsrum med konstant temperatur. Porkkas hela vetenskapliga och medicinska sortiment har utformats och tillverkats för professionellt bruk och uppfyller de strängaste kraven. Det mångsidiga sortimentet erbjuder kvalitet och enkel användning och den låga strömförbrukningen säkerställer att Porkkas vetenskapliga och medicinska utrustning är miljövänlig.

Medicinsk vård

 • Medicinskåp
 • Blodbanker
 • Medicinskåp
 • Kombinationsskåp
 • Iskubs- och flingismaskiner

Forskning och laboratorier

 • Laboratorieskåp
 • Renrum
 • Iskubs- och flingismaskiner

Medicinsk produktion

 • Kyl- och frysskåp
 • Renrum
 • Kundtjänst

Apotek och skolor

 • Apoteksskåp
 • Kyl- och frysskåp
 • Medicinskåp
 • Kombinationsskåp

Besök Porkka Scientific Online Katalog

Porkka är välkänt för sin kvalitet och tillförlitlighet över hela världen.

Porkka är en internationellt känd finländsk formgivare och tillverkare av kylutrustning.

Vårt Porkka-sortimentet omfattar HoReCa, Scientific och Marine utrustning och lösningar för förvaring av frysta, kylda och uppvärmda produkter, samt specialisttjänster.

Vi erbjuder även ett omfattande sortiment av kyllösningar för den marina branschen, inklusive skåp, bänkar, dörrar och rum.

Våra huvudmarknader är Skandinavien, Storbritannien, Central- och Nordeuropa samt Ryssland. Vi har även återförsäljare över hela världen.