Porkka ProMed medicinskåp är utformade för att förbättra produktsäkerheten

Vi skapade den nya innovativa Porkka ProMed-produktfamiljen utifrån våra kliniska studier. Dessa produkter kommer att ersätta sina föregångare, de framgångsrika medicinskåpen i MC-serien. När det kom till strukturella lösningar ägnade vi särskild uppmärksamhet åt förebyggande av mikrobiell tillväxt. Ett nytt intuitivt användargränssnitt, tystare drift och miljövänligare HFC-fritt köldmedium (R600a) gör Porkka ProMed-serien överlägsen inom sitt område.

Exakt temperatur

Bättre produktsäkerhet

ProMed medicinskåp är utformade för att förbättra produktsäkerheten. Produkterna förvaras under tillsyn, vilket läkemedelstillverkarna kräver, oavsett avvikelser i förvaringstemperatur som orsakas av kylprocessen och normal drift.

Skåpets har utformats för att förbättra användarvänligheten. Automatiska larm och temperaturloggbok, antifrysfunktion och avvikelserapporter ökar produktsäkerheten.

Tyst drift

Den nya ramkonstruktionen

Den nya konstruktionen säkerställer den mest moderna medicinska kylskåpslösningen. Nya lösningar för energieffektivitet, tyst gång och användarvänlighet har förbättrats ytterligare. Skåpet är hygieniskt och enkelt att hålla rent. ProMed finns i tre storleksklasser med yttermått som motsvarar dess föregångare i MC-serien.

ProMed finns i tre storlekar

  • ProMed MC 70
  • ProMed MC 180
  • ProMed MC 150/150

Enkelt att använda

Ny Porkka LCD-kontroll

ProMed övervakar produktens temperatur. Styrenhetens temperaturkontroll och larm gör det möjligt för skåpet att upprätthålla innertemperaturen inom de förinställda gränserna. Inbyggda kontrollarmgränser kan ställas in individuellt så att enheten varnar dig om innertemperaturen går utanför gränsen. Larmfördröjningen är så kort att temperaturen på produkten som förvaras förblir oförändrad.

ProMed medicinskåpsmodeller

ProMed-produkterna använder ett miljövänligt HFC-fritt R600a köldmedium. Medicinkylskåp är utrustade med en fläktluftcirkulation som säkerställer en mycket smidig förvaringstemperatur. Den nya kärnan och en isolerande struktur ger ökad energieffektivitet och ännu tystare drift. Porkka ProMed-härledda produkter finns i en mängd hyllösningar.

ProMed MC70

One temperature model on desk, floor or wall

ProMed MC180

Larger one temperature model

ProMed MC150/150

Two temperature model